Alkaline Vand
Reserveret
Reserveret
Reserveret
Reserveret    
 
Information
 

 
For at vurdere graviditets-
 længden og at fosteret
 vokser normalt, foretages
 flere forskellige målinger
 af fosteret ved hjælp af
 ultralyd,

 
Kontrol af fostervæksten
Fostervækst, Grafer og Beregnere

Måler-Beregner for fostervækst:

Beregner for måling af graviditetslængde

Beregner for anslået fostervækst   |  Beregner for percentil fostervækst

Oversigt over føtal målingsvækster:

BPD - OFD - HC  |  Lårben og Overarme (FL HL)  |  Abdominal omkreds (AC)

Foster Vægt percentil oversigt  |  Foster Percentil Vækst

Målestandarder  | Ultralydsmålinger Oversigt  | Krone-Hale Længde


Efter graviditetens første trimester foretages en multiparameter vurdering af gestationsalderen. Dette bør omfatte mindst to fostermålinger (som regel biparietaldiameteren (BPD) og lårbenets længde (FL)) plus overvejelse af yderligere parametre såsom hovedets omkreds (HC), occipito-frontal diameter (OFD), abdominal (mave) omkreds (AC) og humerus (overarm) længden (HL).

Målinger i bjælke aksen er mere nøjagtig end de målinger som foretages i hele aksen. På trods heraf bør nogle målinger (f.eks. Krone-Rumpe længden (CRL) og femur længden) måles på tværs af aksen.

 
  Føtalmålinger = Uge-beregner

Det foretages almindeligvis mindst 2 og oftest 4 eller 5 målinger, for at vurdere gestationsalderen. I de fleste tilfælde anvendes BPD [Biparietal-
diameter], HC [Hovedets omkreds], AC [Abdominal omkreds] og FL [Lårbenslængden].

Da alle disse målinger er stærkt relateret til gestationsalderen, er det normalt uden betydning hvordan de kombineres.
Normale +/- afvigelser er vist i (parentes) i nedenstående skema.


BPD i mm:   Gestationel alder = uger

HC i mm :   Gestationel alder = uger

AC i mm :   Gestationel alder = uger

FL i mm :   Gestationel alder = uger
[ Oplysningerne her kan ikke erstatte rådgivning fra en læge eller jordemoder ]

↑Top↑

 Føtal Vægt  Der findes ingen formel til beregning af føtal "fødselsvægt", som har opnået en så stor nøjagtighed at det vil gøre os i stand til at bruge den.
Det skal bemærkes at der er rapporteret fejl på omkring 10 %, og selv på dette nøjagtighedsniveau er det skuffende. Der kan være en forbedring i nøjagtigheden på omkring 5 % ved at bruge tre parametre frem for kun to.

Estimeret føtalvægt beregner
Denne beregner benytter den mest almindelige ultralydsformel:
Estimeret fostervægt (eFW i Kg, BPD og AC i mm): Log10(eFW)= -1.7492+(0.0166*BPD)+(0.0046*AC)-2.646*(BPD*AC)/1000
Indtast en BPD og AC Måling i mm:

BPD i mm =      AC i mm =

 gram  ELLER   ounces  ELLER   pounds


Det er en meget almindelig praksis at foretage en ultralydsvurdering af fostervægten kort før termin, specielt ved store mødre.
Men forskningen viser tydeligt, at det er en meget tvivlsom praksis. Nøjagtigheden er nemlig lille og mange kvinder presses til interventioner, der gør mere skade end gavn. Alene forudsigelsen af macrosomia (stor baby) ændrer måden hvorpå læger opfatter og behandler fødsel.

En række undersøgelser stiller store spørgsmålstegn ved brugen af ultralyd til estimerede føtal fødselsvægt.
Dets unøjagtigheder og deraf følgende interventioner gør, at denne teknologi IKKE burde være berettiget til dette brug, medmindre sameksisterende forhold, såsom diabetes, er til stede (og selv i de tilfælde stiller forskere spørgsmålstegn ved dets anvendelse). Men det benyttes stadig, trods forskere er imod det.

↑Top↑


 Fostervækst Percentil-beregning:   

Eksempel af percentil: Ud af 100 babyer, indikerer at fyrre procent (den percentile værdi) er mindre end tres i forhold til andre babyer, og større end fyrre. Det betyder at gennemsnittet er halvtreds procent. En værdi som kommer under halvtreds procent indikerer, at målingerne er mindre end gennemsnittet. Således vil værdien som ligger over 50 % indikere at målingen er over gennemsnittet.

 
Et foster betragtes som normal, når det er mellem 10 og 90 percentil.

      Tast Gestationsalderen    (uger)                   

      Tast måling      ( mm  eller  gram for anslået fostervægt  )

  percentil


[ Oplysningerne her kan ikke erstatte rådgivning fra en læge eller jordemoder ]


  Vægt konvertering: Imperial og Metrisk  

Vægt konvertering: Imperial og Metrisk

 Konverter : Pund (lb) og Ounce (oz)  »»  Gram (g)       
Pund (lb)   Ounce (oz)       Gram (g)
 
 Konverter : Gram (g)  »»  Pund (lb) og Ounce (oz)       
Gram (g)      Pund (lb)   Ounce (oz)
1 pund [lb] = 16 oz = 454 gram [g]   ¦   1000 g = 1 Kilo [kg]
↑Top↑ Anslåede fostervækster, Percentil oversigt   
 
Svangerskabsuger = Anslået fostervægt Percentil Oversigt +/- 1,28 Standardafvigelse.
Et foster betragtes som normal, når det ligger mellem 10 og 90 percentil ]
(Gestationelle uger)
Gnst.
 AFVIGELSER (EFW) +/- SD 1.28
Svangerskabsuger
EFW
10. %
90. %
16
146
121
171
17
181
150
212
18
223
185
261
19
273
227
319
20
331
275
387
21
399
331
467
22
478
398
559
23
568
471
665
24
670
556
784
25
785
652
918
26
913
758
1068
27
1055
876
1234
28
1210
1004
1416
29
1379
1145
1613
30
1559
1294
1824
31
1751
1453
2049
32
1953
1621
2285
33
2162
1794
2530
34
2377
1973
2781
35
2595
2154
3036
36
2813
2335
3291
37
3028
2513
3543
38
3236
2686
3786
39
3435
2851
4019
40
3619
3004
4234

Fostervægt percentil Oversigt:

Målingsoversigt: BPD - OFD - HC  |  Femur og Humerus (FL HL)  |  Abdominal Omkreds (AC)


↑Top↑


 Biparietaldiameteren og Hovedomkreds    

BPD og OFD måles via en tværgående akse af fostrets (ovale) hoved, der omfatter falx cerebri fortil og bagtil, cavum septum pellucidum (CSP) fortil i midterlinjen og thalami. BPD måles fra yderkanten af den nærmere parietale knogle til den indvendige kant af de mere fjerntliggende parietale knogler. OFD måles vinkelret på BPD.Hovedomkreds

BIPARIETAL DIAMETER

↑Top↑

 Femur og Humerus (lår og overarme) længde    

De lange ben måles med knoglen på tværs af bjælkens akse. Den stærke akustiske skygge bag femoralis eller overarms aksel, og visualisering af begge bruskspidsernes ender angiver, at billedplanen er på den længste akse og er den optimale måling. Caliperne er placeret langs diaphyseal akslen eksklusiv epifyser.

HUMERUS LÆNGDE


FEMUR LÆNGDE

↑Top↑

 Abdominal omkreds   

Disse målinger er mere hensigtsmæssige at anvende når fosterets vækst skal vurderes, især i anden halvdel af graviditeten, i stedet for vurdering af graviditetslængden. Det er samtidig en passende måling at foretage i anden trimester periode, for at konstatere normale føtal proportioner.

Den abdominale omkreds måles på et niveau i leveren og maven, herunder den venstre portåre i området ved navlen.


Abdominal omkreds

↑Top↑


 Ultrasonic Standarder for Foster Målinger    

Hvis vi antager at et foster vokser normalt, bestemmes de biometriske målinger via graviditetslængden, og vi kan vurdere graviditetslængden og dermed terminsdatoen. Når datoen kendes for den sidste menstruation forud for undfangelsen, er det normalt et mere præcist estimat (+/- 5 dage) af EDC (forventet fødselsdato).

Når der benyttes ultralyd for at anslå graviditetslængden, så husk at vi går ud fra at fosteret vokser normalt. Betingelser/årsager som ændrer den føtale vækst, vil gøre estimaterne mindre pålidelige. Selvom mange strukturer i embryoner og fostre kan måles, er kun få målinger nemme og repeterbare nok til en udbredt anvendelse.

De mest almindelige er:

Fostersækken:
Det første element der skal måles er ”fostersækken” i den tidlige del af graviditeten. Fostersækken måles i tre dimensioner, og den gennemsnitlige diameter anvendes til at anslå graviditetslængden. Det er brugbart mellem den 5. og 8. svangerskabsuge, med en nøjagtighed på +/- 3 dage.

Embryonal Krone-Hale Længde:
Fosterets (embryonet) længde er den længste akse (bortset fra blommesækken), hvilket er krone-hale længden. Det er blandt de bedst dokumenterede parametre, der kan benyttes til at fastslå embryonets alder, og har en nøjagtighed på +/- 3-5 dage.

Biparietaldiameteren (BPD):
BPD er den tværgående bredde af hovedet på det bredeste sted. Vi måler fra den forreste kant til forkanten af knoglerne, fordi denne grænseflade er mest markant. Da hovedet er oval, er der kun en meget lille risiko for mindre positioneringsfejl, hvilket gør den anvendelig for en sikker måling.

Hovedets størrelse bestemmes i høj grad af hjernens vækst, som er relativ uafhængig af ernæringsmæssig (maternelle/placenta insufficiens) tilførelse, og hovedets vækst er ofte relativt "skånet" for væksthæmninger. 

BPD benyttes bedst efter 12. uge.
    Nøjagtigheden er:
 * +/- 1,1 (14. til 20. uge),
 * +/- 1,6 (20. til 26. uge),
 * +/- 2,4 (26. til 30. uge) og
 * +/- 3 - 4 (efter den 30. uge).

Femur Længde:
Lårbenet (femur) længden er en reproducerbar måling med en nøjagtighed som svarer til BPD.

Det er ret almindeligt at foretage mindst 2 og ofte 4-5 målinger, for at vurdere graviditetslængden. I de fleste tilfælde benyttes BPD, Hoved omkreds, Femur længde, og abdominal omkreds.

Da alle disse målinger er stærkt relateret til graviditetslængden, er det normalt ikke vigtigt, hvordan de kombineres. De fleste moderne ultralydsapparater omfatter et edb biometriske analyse program som benyttes til hurtig at beregne den forventede terminsdato.

↑Top↑

 Ultralyd Føtale Målinger - Standard Oversigt -


  

BEMÆRK: +/- Standardafvigelser vist i (parentes). Målinger er for afsluttede uger.

  

Ultralyd Føtale Målinger - Standard Oversigt -

Gestationel
(uger)

BPD
(mm)

OFD
(mm)

Hoved
omkreds
(mm)

Abdominal
omkreds
(mm)

Femur
(lår)
(mm)

Humerus
(overame)
(mm)

Gestationel
(uger)

+/- Standardafvigelser vist i (parentes). Målingerne er for fuldbårne uger.

11

16 (2.0)

21 (2.0)

59 (15)

52 (10)

8 (2.0)

8 (3.0)

11

12

20 (4.0)

24 (2.0)

70 (15)

63 (10)

10 (2.5)

9 (2.0)

12

13

24 (4.0)

29 (3.0)

84 (15)

74 (10)

11 (2.5)

11 (3.0)

13

14

28 (4.0)

34 (3.0)

96 (15)

84 (10)

15 (3.0)

14 (4.0)

14

15

31 (4.0)

38 (3.0)

108 (15)

96 (10)

17 (3.5)

17 (5.5)

15

16

36 (5.0)

46 (3.0)

128 (15)

106 (10)

22 (4.0)

21 (4.0)

16

17

39 (5.0)

50 (3.0)

141 (15)

120 (15)

25 (4.0)

25 (5.0)

17

18

42 (4.0)

54 (3.5)

151 (20)

131 (15)

28 (5.0)

27 (5.5)

18

19

45 (5.0)

57 (3.5)

160 (20)

140 (15)

30 (5.0)

29 (5.0)

19

20

47 (4.0)

61 (3.5)

170 (20)

151 (15)

32 (6.0)

31 (5.0)

20

21

49 (4.0)

63  (4.0)

176 (20)

164 (20)

34 (6.0)

32 (6.0)

21

22

52 (5.0)

68 (3.5)

188 (20)

176 (20)

37 (5.0)

35 (6.0)

22

23

57 (5.0)

76 (4.0)

210 (20)

186 (20)

43 (5.0)

38 (4.0)

23

24

60 (6.0)

79 (4.0)

220 (20)

201 (20)

45 (4.0)

40 (6.0)

24

25

64 (6.0)

82 (4.5)

231 (20)

212 (20)

48 (5.0)

43 (5.0)

25

Gestationel
(uger)

BPD
(mm)

OFD
(mm)

Hoved
omkreds
(mm)

Abdominal
omkreds
(mm)

Femur
(lår)
(mm)

Humerus
(overame)
(mm)

Gestationel
(uger)

26

67 (4.0)

84 (4.5)

238 (20)

223 (25)

49 (5.0)

44 (4.0)

26

27

68 (5.0)

86 (4.5)

250 (20)

230 (25)

50 (5.0)

47 (4.0)

27

28

72 (4.0)

95 (5.0)

263 (20)

242 (25)

54 (4.0)

50 (5.0)

28

29

75 (4.0)

97 (5.5)

269 (25)

259 (25)

55 (5.5)

51 (5.0)

29

30

76 (4.0)

98 (5.5)

274 (25)

262 (25)

58 (6.0)

52 (5.0)

30

31

80 (6.0)

101 (5.0)

284 (25)

272 (30)

59 (5.5)

54 (5.0)

31

32

81 (4.0)

102 (5.0)

288 (25)

283 (30)

62 (6.0)

56 (5.0)

32

33

84 (6.0)

107 (5.5)

300 (25)

294 (30)

65 (4.0)

57 (6.0)

33

34

86 (6.0)

108 (5.5)

305 (25)

305 (30)

66 (4.0)

59 (5.5)

34

35

88 (6.5)

109 (5.5)

 310 (25)

315 (30)

67 (6.0)

60 (6.0)

35

36

90 (6.0)

112 (5.5)

317 (25)

325 (35)

69 (6.0)

62 (5.0)

36

37

92 (6.5)

113 (6.0)

321 (25)

333 (35)

72 (5.0)

63 (6.0)

37

38

93 (6.0)

116 (5.5)

328 (25)

342 (35)

73 (5.5)

64 (6.0)

38

39

95 (8.0)

119 (6.0)

336 (25)

356 (35)

75 (6.0)

65 (5.5)

39

40

96 (8.0)

120 (6.0)

340 (25)

362 (35)

76 (4.0)

66 (6.0)

40

41

98 (8.0)

122 (6.0)

344 (25)

367 (35)

77 (5.0)

68 (6.0)

41

Gestationel
(uger)

BPD
(mm)

OFD
(mm)

Hoved
omkreds
(mm)

Abdominal
omkreds
(mm)

Femur
(lår)
(mm)

Humerus
(overame)
(mm)

Gestationel
(uger)

 

↑Top↑

 
  Hoved-Hale Længde Mål 


     

Hoved-Hale Længde-måling

Gestationel
(uger/dage)

CRL
(mm)

Gestationel
(uger/dage)

CRL
(mm)

Gestationel
(uger/dage)

CRL
(mm)

5.2

1

8.3

20

11.4

52

5.3

2

8.4

21

11.5

55

5.4

3

8.5

22

11.6

56

5.5

3

8.6

22

12.0

57

5.6

4

9.0

23

12.1

58

6.0

4

9.1

24

12.2

60

6.1

5

9.2

26

12.3

61

6.2

6

9.3

27

12.4

63

6.3

7

9.4

28

12.5

64

6.4

8

9.5

29

12.6

65

6.5

9

9.6

31

13.0

68

6.6

10

10.0

34

13.1

70

7.0

11

10.1

36

13.2

72

7.1

11

10.2

37

13.3

74

7.2

12

10.3

38

13.4

76

7.3

12

10.4

39

13.5

77

7.4

13

10.5

39

13.6

80

7.5

14

10.6

40

14.0

81

7.6

15

11.0

44

14.1

84

8.0

17

11.1

45

14.2

85

8.1

18

11.2

47

14.3

86

8.2

19

11.3

48

14.4

87

 

↑Top↑


Hvor mange scanninger skal jeg have?

Som et praktisk anliggende, har ultralydsscanning vist sig at være så populær hos patienterne og deres fødselslæger, at næsten alle, der regelmæssigt modtager prænatale undersøgelser, alligevel ender med mindst en scanning.
Det samlede antal scanninger vil være varierende og afhænge af, om en tidligere scanning har opdaget visse afvigelser som kræver opfølgende vurderinger.

Der er ingen ufravigelig regel for antallet af scanninger, som du skal have under graviditeten.

Det anbefales at alle gravide kvinder får en dating-scanning i første trimester - helt ideelt mellem den 10. og 13. graviditetsuge - for at bekræfte dine datoer. Dette er især vigtigt, hvis du ønsker en screeningstest for
Down's syndrome, og for at få at vide om de anslåede datoer er korrekte. De fleste sygehuse tilbyder en scanning i anden trimester periode, omkring den 20. uge for at kontrollere, om din baby udvikler sig normal.


Relaterede artikler:

Uge for Uge, scanningsbilleder:   Første Trimester


Eksempler på ultralydsscanninger som du kan se benyttet under din graviditet.

Ultralyd information : Hvem, Hvorfor, Hvornår?

Hvad sker der gennem en ultralydsundersøgelse?

Kan scanningen vise babyens køn?

Eksempler på ultralydsscanninger som du kan se benyttet under din graviditet.Top

  Uge for Uge Graviditets Kalender


  

Uge for Uge Graviditets Kalender

 
Første Trimester
Uge 1   Uge 2   Uge 3   Uge 4   Uge 5   Uge 6   Uge 7  
Uge 8   Uge 9   Uge 10   Uge 11   Uge 12   Uge 13
Anden Trimester
Uge 14   Uge 15   Uge 16   Uge 17   Uge 18   Uge 19   Uge 20  
Uge 21   Uge 22   Uge 23   Uge 24   Uge 25   Uge 26
Tredje Trimester
Uge 27   Uge 28   Uge 29   Uge 30   Uge 31   Uge 32   Uge 33  
Uge 34   Uge 35   Uge 36   Uge 37   Uge 38   Uge 39   Uge 40
 
Top

Disse gratis graviditets-informationer fra: www.baby4me.dk er beregnet til uddannelsesmæssige formål.
Det er ikke hensigten at erstatte medicinsk rådgivning fra din læge.
©
Copyright baby4me.dk
 
: : : : Copyright baby4me.dk, 2010 - , ALL RIGHTS RESERVED WORLD WIDE : : : :
Hovedsider
 Forside / Hjem
 Login - Mine Sider
 Graviditet, Uge for Uge
 Medicinsk Index
 Information & Hjælp
 Denne er tom
 Denne er tom
Værktøjer
  Ægløsningsplan
  TerminsDato Beregner
  Sammentrækninger
  Fosterudvikling
  Graviditet, Uge for Uge
  Tidslinje for din Graviditett
  Trimester Beregner
  Vægt under Graviditet
  Beregn dit BMI
  Forudsigelse af Køn
  Undfangelses-Beregner
  Denne er tom
  Denne er tom
BABY VOKSER
  Føtal Vækst Index
  Uge for Uge
  Måned for Måned
  Trimestre
  Baby Navne
  Denne er tom
  Denne er tom
  Denne er tom
Før Start
  Forberedelsen starter
  Graviditets Ernæring
  Hvornår er jeg frugtbar?
  BKT Basal Krops Temp.
  Forøg dine chancer
  Er jeg gravid - tegn?
  Graviditets-Test HPT
  hCG Niveauerne
GRAVIDITET
  Uger? Måneder? Dage?
  Uger til Måneder
  Trimester Beregner
  Ernæring under Graviditet
  Vægt under Graviditeten
  Flerfoldsgraviditet
  Tvillinge Graviditet
  Sammentræknings Tider
  Udvidelsesfase & Fødsel
  Dreng eller Pige
  Forudsigelse af Køn
  Baby Fødselsvægt
  Fosterets Bevægelser
M O T I O N
  Graviditets Motion
  Bækkenbund Motion
MEDICINSK
  Medicinsk Index
  Medicinsk Terminologi
  Prænatal diagnostik
  Menstruationscyklus
  Ultralyd Undersøgelser
  Første Trimester Scan
  12 ugers NF scanning
  Type II Scan
 < Foster Vækst Diagram
  Ultrasonografi Scanning
  Hvad er IVF
  IVF Basic
  Mandlig infertilitet
  Ufrivillig Abort
  Forplantningsproblem
  Råd: Stop Rygning
  Beregn dit BMI